Media

MgA. Daniela Peclová
Marketing and pr manager
tel: 54259 1638
e-mail: 15784@post.jamu.cz
UČO: 15784
Project Office
Komenského nám. 6, Brno 662 15
2NP door 109
Membership in academic bodies Function
Academic Senate of JAMU Tajemnice
Akademický senát HF Member
Study
HF HproP;D HUDPRO [sem 8, roč 4] (skupina PHDH)
HF N-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
HF B-HUDUM HUDMAN (abs.) (ukonč.)
Workplace Function
Project Department Manažerka marketingu a PR

Name Type Year
PECLOVÁ, Daniela. Digital Transofmation of European Symphony Orchestras. In The Future of the Classical Concert. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PECLOVÁ, Daniela. Digitální technologie v oblasti produkce klasické hudby: využití nízkolatenčního streamingu (low latency streaming). 2023. Uspořádání workshopu 2023
PECLOVÁ, Daniela. Nízkolatenční streaming – využití a dopady v klasické hudbě. In Doktorandská vědecká konference HF JAMU 2023. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PECLOVÁ, Daniela. Využití technologie nízkolatenčního streamingu v oblasti hudebního vzdělávání. In Teritoria umění 2023. 2023. Prezentace na konferencích 2023
PECLOVÁ, Daniela. Využití nízkolatenčního streamingu v hudebním vzdělávání. JAMUsica. 2023, roč. 8, č. 1, s. 48-62. ISSN 2694-7579. Článek v odborném periodiku 2023
PECLOVÁ, Daniela. Digitalization in classical music and opera. In Mezinárodní doktorandská konference HF JAMU. 2022. Prezentace na konferencích 2022
PECLOVÁ, Daniela. Digitální transformace v oblasti performativního umění. In Teritoria umění. 2022. Prezentace na konferencích 2022
PECLOVÁ, Daniela. Classical music and opera in digital era. In ACMC Conference. 2022. Prezentace na konferencích 2022
PECLOVÁ, Daniela. Hudební produkce v evropském kontextu: mapování příbuzných studijních programů. In Doktorandská konference HF JAMU. 2021. Prezentace na konferencích 2021
PECLOVÁ, Daniela. Music production in European context: mapping of similar degree programmes. In ENCATC Digital Congress. 2021. Prezentace na konferencích 2021
SVOBODOVÁ, Daniela. Digital transformation of cultural institutions and impact of digitalization to the audience development. In DOKTORANDSKÁ KONFERENCE HUDEBNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ, 2020. 2020. Prezentace na konferencích 2020
PECLOVÁ, Daniela a Lucie ŠILEROVÁ. SYMPOSIUM: UMĚNÍ HUDBA MANAGEMENT. 2013. Uspořádání workshopu 2013